Tổng số đại biểu có mặt: 0.   Nam: 0.   Nữ: 0.

Số lượng Đại biểu là Đảng viên: 17 đồng chí (13,28%).

Trình độ học vấn: Tiến sĩ: 6 đồng chí (4,69%).   Thạc sĩ: 13 đồng chí (10,61%).   Đại học: 27 đồng chí (21,09%).

Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp: 5 đồng chí (3,91%).   Sơ cấp: 48 đồng chí (37,5%).

Độ tuổi bình quân: 23 tuổi 8 tháng 21 ngày

Đại biểu có tuổi đời nhỏ nhất: Đồng chí Phan Thế Hậu, 18 tuổi 4 tháng 23 ngày

Đại biểu có tuổi đời lớn nhất: Đồng chí Hàng Lê Cẩm Phương, 39 tuổi 5 tháng 2 ngày

Đại biểu có tuổi Đoàn trẻ nhất: Đồng chí Phạm Ngọc Trân, 2 năm 8 tháng 22 ngày

Đại biểu có tuổi Đoàn lớn nhất: Đồng chí Trần Thị Thu Trang, 23 năm 8 tháng 22 ngày

#Mã đại biểuHọ và TênGiới tínhĐoàn đại biểuEmail