TUỔI TRẺ BÁCH KHOA

CHUNG TAY XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG TỰ CHỦ ĐẠI HỌC,

TIÊN PHONG TRONG CHẤT LƯỢNG, SÁNG TẠO VÀ HỘI NHẬP


Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bách Khoa, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường, tiếp tục khẳng định mình là người bạn tin cậy của thanh niên.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2019; xác định mục tiêu, nội dung, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường trong 03 năm tới, giai đoạn 2020 - 2022.

Đại hội là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ Bách Khoa cùng thảo luận, đề ra các giải pháp sáng tạo, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả của công tác Đoàn trong nhà trường, cỗ vũ, truyền cảm hứng cho thanh niên Bách Khoa rèn luyện, tu dưỡng, nỗ lực hoàn thiện bản thân tiến tới hình thành lớp thanh niên Bách Khoa thời kỳ mới sống có lý tưởng, yêu nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tuân thủ phát luật và sống có trách nhiệm góp phần xây dựng nhà trường tự chủ, thành phố thông minh và nông thôn mới.